"สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม"
จองทันที!

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

www.railayecotour.com 

1. ความเป็นส่วนตัว 

ข้อมูลส่วนตัวที่ทางเว็ปไซต์ได้รับ จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 

ลูกค้าอาจจะได้รับอีเมลเพื่อขอฟีดแบคในการให้บริการ หลังจากใช้บริการแล้ว 

2. ความรับผิดชอบ

ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ เป็นผู้ให้บริการ จัดการเรื่องทัวร์ การเดินทางท่องเที่ยว และการรับส่งผู้โดยสารและสัมภาระ และมีสิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง โดยอาจจะมีการแจ้งหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ เพื่อความเหมาะสม 

3. ราคาทัวร์และเงื่อนไข

ราคาของทริปและการรับส่งด้วยเรือเร็ว ได้รวมถึง ประกัน เสื้อชูชีพ และอย่างอื่นที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละทริปหรือโปรแกรมที่ลูกค้าเลือก 

บริการรับส่งฟรี อ่าวนาง เรือออกจากท่าเรืออ่าวน้ำเมา ไร่เลย์ เรือออกจากท่าเรือทุ่นสะพานยางลอยน้ำ ฝั่งไร่เลย์ตะวันออก หน้าโรงแรมไร่เลย์ปริ๊นเซสรีสอร์แอนด์สปา   

บริการรับส่งในพื้นที่เมืองกระบี่ หาดคลองม่วง หาดทับแขก มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมเที่ยวละ 400 บาท ด้วยรถสองแถว ไม่มีเครื่องปรับอากาศ 

ทริปเรือ ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน 

ประกัน ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งของสูญหาย ถูกขโมยหรือเกิดความเสียหายใดๆ 

หญิงตั้งครรภ์ ไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทาง 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่แนะนำให้เดินทางหรือออกทริป 

ผู้ที่แพ้อาหาร ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า 

ผู้ที่มีโรดเกี่ยวกับความดันโลหิต โรคหอบหืด ปวดหลัง โรคกระดูก โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ หรือโรคประตัวร้ายแรงอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางท่องเที่ยว 

ราคาเด็ก ;

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ เดินทางท่องเที่ยวฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

เด็ก อายุ 4-11 ขวบ จ่ายราคาเด็ก 

เด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป จ่ายราคาผู้ใหญ่ 

หลังจากการจองและชำระเงินแล้ว ผู้จองต้องแสดงหลักฐานการจองในวันที่มาใช้บริการ 

4. การจองและการยืนยันการจอง 

การจองจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการชำระจำนวนเต็มหรือชำระมัดจำแล้วเท่านั้น 

ยอดค้างชำระ ต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการเดินทางหรืออกทริป 

ฝ่ายรับจอง 

โทร : +6675-662191, +6692-8242825

WhatsApp: +66928242825

Line: https://page.line.me/railayecotour

FB Inbox: http://m.me/railayecotour

IG/Tiktok: Railayecotour 

E-mail: [email protected] , [email protected] 

การจองหรือการติดต่อมาทางไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ จะได้รับการตอบกลับจากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรืออีเมล ภายใน 1 วัน 

หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง 

5. การชำระเงิน 

ค่าใช้จ่าย หรือยอดค่าใช้บริการทั้งหมด ต้องถูกชำระก่อนการใช้บริการหรือก่อนออกทริปเท่านั้น มิฉะนั้น ทางไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ มีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือการเดินทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การชำระเงิน ตามบัญชีนี้เท่านั้น  

ชื่อบัญชี ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์

ธนาคารกรุงศรี 

บัญชีเลขที่ 433 1241386

Swift Code: AYUDTHBK

หรือลิ้งการขอชำระเงิน ต้องมาจาก ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ เพียงผู้เดียวเท่านั้น 

หลักฐานการชำระเงิน  สามารถส่งมาได้ที่ 

E-mail to [email protected] , [email protected] 

WhatsApp +66928242825

VISA OR MASTER CARD ไม่มีค่าธรรมเนียมการจ่ายผ่านบัตร 

ลูกค้าต้องให้ข้อมูลหมายเลขบัตร ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุบัตรและหมายเลขหลังบัตร หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต 

6. นโยบายการยกเลิก

ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีของมรสุม พายุ คลื่นลมแรง หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ 

การจองนี้ ไม่สามารถคืนเงินได้
ราคาไม่รวมค่าเข้าอุทยาน
ราคา เป็นหน่วย ไทย บาท 

No-show (การไม่มาใช้บริการ) ไม่สามารถคืนเงินได้

การยกเลิก เนื่องการเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องแสดงเอกสารหลักฐานหรือใบรับรองแพทย์ 

ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ สงวนสิทธิ์และเป็นผู้มีสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงินตามเห็นสมควร 

โปรแกรมทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระดับน้ำ หรือสภาพอากาศ 

ราคารวม VAT แล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิกเพิ่มเติม 

ฝนตกแต่ไม่มีพายุ และการออกทริปสามาถดำเนินการได้ตามปกติ การยกเลิกกรณีนี้ ไม่สามารถคืนเงินได้ แต่อนุญาติให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายใน 1 ปี โดยต้องหักส่วนต่างสำหรับค่าอาหาร ผลไม้ ค่าน้ำมันรถ/เรือ ซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า  

ฝนตกพร้อมด้วยพายุ มรสุม อนุญาติให้ยกเลิกและคืนเงินได้ 

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเนื่องจากการเจ็บป่วย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์

7. การคืนเงิน

การคืนเงิน ใช้ระยะเวลา 7-14 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด 

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องการคืนเงิน ภายใน 2วันทำการ หากไม่ได้รับการตอบกลับ ให้ติดต่อใหม่อีกครั้ง   

(สำหรับช่องทางการจองออนไลน์เรามีระบบ Payment gateway ที่น่าเชื่อถือได้)